voorpagina / Wie zijn wij

Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren.

Wat is Scouting nu precies?

Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.

Van bever tot stam
Scouting staat open voor iedereen, of je nu jong of oud bent. Al vanaf 4.5 jaar ben je welkom bij onze Scoutinggroep. Bij Scouting Gordongroep wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen die speltakken worden genoemd. De jongste speltakken spelen hun spel in een thema. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van het kind. De oudere speltakken spelen in projecten, zo kunnen ze op een leuke manier werken aan het verdienen van vaardigheidsinsignes.

 

Scouting Gordongroep

Onze groep bestaat nu alweer ruim 55 jaar! In 1955 ontstond de Gordongroep uit de fusie van een meidengroep en een kleine jongensgroep uit Den Haag. Na enkele verhuizingen hebben we nu sinds 1988 ons onderkomen in het Wilhelminapark, aan de Bosgang 2 te Rijswijk.

De Gordongroep is nooit een strenge groep geweest, plezier staat altijd voorop. De leiding is jong en de onderdelen zijn vrij klein en overzichtelijk. We zijn er trots op dat er binnen de Gordongroep ook plaats was en is voor kinderen die wat meer aandacht nodig hebben dan gemiddeld. Leiding en bestuur willen dit graag zo houden; dat betekent dat wij er niet naar streven om een zo groot mogelijke scoutinggroep te worden.

Als scoutinggroep hebben wij respect voor de tradities van scouting en willen we aansluiting houden bij de nationale en internationale scoutingorganisatie. Maar we hebben ook oog voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij denken we aan:

- samenwerken met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld de buurtverenigingen en de gemeente

- kamperen en de natuur in trekken

- sportief met elkaar omgaan

- aandacht voor de ander en voor wat er om je heen gebeurt

- zelfstandigheid

- creatief bezig zijn

Scouting is niet competitief ingesteld en niet iedereen voelt zich thuis in een groep. Daarom bieden we ieder de gelegenheid om eerst vier weken gratis uit te proberen of scouting bij deze groep iets voor jou is. Neem wel eerst even contact op met de leiding van het onderdeel waar je wilt komen kijken!

Inspraak

Scouting Gordongroep heeft behalve de speltakleiding ook een 6 wekelijkse groepsraad waar ouders, bestuur en speltakleiding bij elkaar komen. Hier worden activiteiten en opkomsten geevalueerd en nieuwe gepland. Ouders en verzorgers die dit willen zijn te allen tijde uitgenodigd om hier een keer bij aanwezig te zijn. Daarnaast is er ook het dagelijks bestuur dat de financiën van de groep in de gaten houdt en regionaal de belangen van de groep behartigt. Het bestuur komt standaard 2 keer per jaar bij elkaar. Als laatste is er de algemene leden vergadering waar iedereen bij aanwezig kan en mag zijn. Deze wordt 1 keer per jaar gehouden.