voorpagina / Wie zijn wij / Bestuur en Organisatie

 

Scouting Gordongroep heeft zichzelf op de volgende manier georganiseerd. 

Speltakken

De speltakken zijn de verschillende leeftijdsgroepen waarmee we scouting hebben ingedeeld. Binnen een speltak is er een leidingteam. Dit team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoer van de activiteiten. 

Groepsraad

Scouting Gordongroep heeft behalve de speltakleiding ook een 6 wekelijkse groepsraad waar ouders, bestuur en speltakleiding bij elkaar komen. Hier worden activiteiten en opkomsten geevalueerd en nieuwe gepland. Ouders en verzorgers die dit willen zijn te allen tijde uitgenodigd om hier een keer bij aanwezig te zijn.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt de financiën van de groep in de gaten en geeft sturing aan de groep als geheel. Ze behartigen ook de belangen van de groep regionaal. Het bestuur komt standaard 2 keer per jaar bij elkaar. 

Algemene Ledenvergadering

1 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Hier verantwoordt het bestuur de uitgaven van de groep. En geven ze aan wat de plannen zijn van de groep voor de toekomst.

Regioraad

Scouting Gordongroep is lid van de regioraad Vlietstreek. Dit is een verband van 14 samenwerkende scoutinggroepen uit Rijswijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Scouting Nederland

Scouting Gordongroep is lid van Scouting Nederland. Via de regioraad nemen wij deel aan de besluitvorming van Scouting Nederland. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de expertise en ervaring van de grootste jongerenvereniging van Nederland.

Taakverdeling binnen Scouting Gordongroep

Leiding speltakken

 Dagelijks bestuur

Voorzitter scouting Gordongroep

Paul Holthaus

Voorzitter groepsraad

Pepijn Minderhoud

Secretaris

Mario Borgers

Penningmeester

Jeroen Mies

Gebouwbeheerder

Tjalling Damen

Materiaalbeheerder

Tjalling Damen